Genealogia, drzewo genealogiczne, znaczenie i pochodzenie nazwiska

W genealogii najczęściej pojawia się pojęcie “drzewo genealogiczne”. Jest to wywód genealogiczny przodków lub potomków. Zwykle wykorzystujemy program komputerowy ale drzewo genealogiczne można wykonać ręcznie, szczególnie gdy mamy zdolności artystyczne. Zwykle nie uwidaczniamy na drzewie genealogicznym całych rodzin i krewnych przodków lub potomków z powodu braku miejsca. Zwykle zamieszczamy na drzewie imię męskie oraz imię żeńskie i nazwisko żony i imię dziecka lub dzieci. Przeglądając drzewo genealogiczne i imiona często zastanawiamy się jaka jest etymologia imion, aby dobrać imię chłopca nadające mu cechy wymagane w życiu mężczyzny i imię dziewczynki o cechach, jakie chcielibyśmy widzieć w naszej córce. Zastanawiamy się też jakie cechy chcieli widzieć w swoich potomkach nasi przodkowie, czym kierowali się i czy ich potomkowie faktycznie owe cechy wynikające z określonych imion posiedli.

Znacznie ciekawsze jest pochodzenie i znaczenie nazwiska. Etymologia nazwiska opowiada nie tyle o chęci nadania dzieciom określonych cech (jak w przypadku nadawania imion) ale raczej mówi o tym skąd nasi przodkowie i krewni pochodzą. Poszukiwania genealogiczne to często sprawdzanie, czy nazwiska są szlacheckie, sięganie po herbarze, przepytywanie rodzin i krewnych. Poszukiwane są polskie herby szlacheckie i poszukiwane wywody szlacheckie. Krewni często niewiele pamiętają i niestety konieczne jest mozolne budowanie drzewa genealogicznego wspólnie w innymi krewnymi dla przyspieszenia pracy. Drzewo genealogiczne to przeszukiwanie archiwaliów i poszukiwanie metryk chrztu, ślubu czy zgonu. Natomiast aby odnaleźć znaczenie i pochodzenie nazwiska sięgamy do słowników staropolskich, słowników geograficznych zastanawiając się, czy moi krewni i przodkowie mają nazwiska unikalne, cechujące tylko jeden ród (wszyscy noszący moje nazwisko to moi krewni), czy też nazwiska powstałe w wielu miejscach niezależnie, używane przez różne rody (tylko niektórzy noszący moje nazwisko to moikrewni).

Interesuje Cię genealogia i heraldyka polska – idź do portalu Ornatowski.com.